250+ Best Motivational Quotes in Punjabi | Success Positive Thoughts in Punjabi Language

Hello, we are giving you Best Motivational Quotes in Punjabi which will help you a lot in living life ahead. Every person needs inspiration. So that you can eliminate negativity and move forward.

So we have given motivational quotes and good motivational quotes for all of you, by reading which you can achieve your goal. In today’s time every person needs inspiration so we have written Motivational Quotes to motivate you.

Advertisements
Best Motivational Quotes in Punjabi

Motivational Quotes in Punjabi

ਪਹਿਲਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿ ਬਣੇ 

ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਹ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰਨਾ ਹੈ

ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਆਪਣਿਆਂ ਸੁਫ਼ਨਿਆਂ ਵੱਲ ਵਧੋ

ਉਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਓ ਜਿਸਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ

ਗਰ੍ਜਨ ਵਾਲੇ ਬੱਦਲ ਕਦੇ ਬਰਸਦੇ ਨਹੀਂ 

ਹੁੰਦੇ ਇਸ ਲਈ ਕਹੋ ਨਾ ਕਰ ਕਿ ਦਿਖਾਓ

ਹਲਾਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲਨਾ ਸਿਖ ਲਵੋ, 

ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜਿੰਦਗੀ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ 

ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਏਨਾ ਹੱਕ ਵੀ ਨਾ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ

ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋ ਹੱਸਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੋ ਰੋਣਾ 

ਜਿਆਦਾ ਸੋਚਣ ਨਾਲ ਵਹਿਮ ਵੱਡੇ ਤੇ

ਹਕੀਕਤ ਛੋਟੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗਦੀ ਏ

ਜਦੋ ਤੱਕ ਸਿੱਕਾ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਹੈ,

ਤਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਵੋ,

ਜਦੋ ਉਹ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ ਤਾ ਫੈਸਲਾ ਖੁਦ ਸੁਣਾਓ 

ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਨਾ

ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰੋ

ਕਿ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ

ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਜੀਅ ਲਿਆ, 

ਉਹੀ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ,

ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਕੈਲੰਡਰ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਹਨ 

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਮੀਦ ਨੂੰ ਜਗਾਉਂਦੇ ਹੋ 

ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸੰਭਵ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ

ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਲੋਹਾ ਨਸ਼ਟ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ,

 ਸਿਰਫ਼ ਜੰਗ (ਜੰਗਾਲ) ਉਸਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਸਦੀ 

ਸੋਚ ਹੀ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ 

ਸੋਚ ਚੰਗੀ ਰੱਖੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੰਗਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 

ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸਿਰਫ਼ ਲਗਾਤਾਰ

ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ

ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਕਿਉਂ ਦੇਣਾ,

ਜੇਕਰ ਸੁਪਨੇ ਸਾਡੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ.

ਸਿਰਫ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ, 

ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਸਿਰਫ਼ ਇੱਛਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ, 

ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।

ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ,

ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਸਿੱਧੇ ਰੁੱਖ ਜਲਦੀ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ 

ਗੰਦਗੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,

ਨਹੀਂ ਤਾਂ

ਕੂੜਾ ਚੱਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ

ਵੱਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇ ਮੁਸਾਫ਼ਿਰ, 

ਛੋਟੇ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ..!

ਹੱਥ ਘੁੱਟ ਕੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰੋ ਤਾਂ ਹੱਥ 

ਅੱਡ ਕੇ ਮੰਗਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ 

ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ,

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ‘ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋ

 ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋ

ਹਰ ਕੋਈ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ

ਪਰ ਵਾਪਸ ਉੱਠ ਕੇ ਹੀ

ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ

Inspirational Quotes in Punjabi

ਵਕਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਇਸਨੂੰ ਸੌ ਕੇ ਗਵਾ ਲਉ ।। 

ਚਾਹੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਕਮਾ ਲਵੋ”.

ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੋ ਦਿਨ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,

ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ.

ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਥੱਕ ਟੁੱਟ ਕੇ ਝੌਪੜੇ ‘ਚ ਸੌਂ ਜ਼ਾਂਦਾ ਹੈ,

ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ,

ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ‘ਚ ਉੱਚੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ

ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿਰਫ ਖੇਡਣ ‘ਤੇ

ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਿਡਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਭਰਿਆ ਹੈ

ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਵੋ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਲ

ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਮਾਨ ਘੱਟ ਰੱਖੋ,

ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦਿਲ ‘ਚ ਅਰਮਾਨ ਘੱਟ ਰੱਖੋ

ਕਦਰ ਉਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ

ਫਾਲਤੂ ਦੀਆ ਕੀਤੀਆਂ ਫਿਕਰਾਂ

ਅਕਸਰ ਡਰਾਮੇ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ

ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੁੱਖਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੀਂਦ ‘ਚ ਡਿੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, 

ਫੇਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬੇਸਹਾਰਾ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਹੈ, 

ਲੋੜ ਹੈ ਬਸ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ

ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਹੀ 

ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੇ

ਮੇਰੀ  ਲਿਖੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀ ਪਾਉਂਦਾ,

ਕਿਉਕਿ ਮੈਂ ਇਹਸਾਸ  ਲਿਖਦਾ ਤੇ ਲੋਕ ਅਲਫਾਜ ਪੜਦੇ ਨੇ.

ਐਵੇ ਉਦਾਸ ਨਾ ਹੋਇਆ ਕਰ ਦਿਲਾਂ

ਪਿਆਰ ਕਿਸਮਤ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਉਦਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀ

ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਮਨੁੱਖ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ

ਪਾਉਣ ਲਈ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ

ਜ਼ਿੰਦਗੀ ‘ਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ‘ਚ ਜੁੱਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਫ਼ਸੋਸ ਨਾ ਕਰਿਓ,

ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ‘ਚ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੈਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ

ਇੱਕ ਸਫ਼ਲ ਇਨਸਾਨ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ‘ਤੇ ਸੁੱਟੀਆਂ

ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਂਹ ਉਸਾਰ ਲਵੇ

ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਈਸ ਕਰੀਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਟੇਸਟ ਕਰੋ ਤਾਂ ਪਿਘਲਦੀ ਹੈ, 

ਵੇਸਟ ਕਰੋ ਤਾਂ ਵੀ ਪਿਘਲਦੀ ਹੈ,

ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਟੇਸਟ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੋ, ਵੇਸਟ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ

Motivational Thoughts in Punjabi

Inspirational Quotes in Punjabi

ਸਫਲਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਾਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗਦੇ ਹੋ

ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹੋ

ਜਾਣ ਦੇਣ ਲਈ ਇੰਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਇੰਨੇ

ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਬਣੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਉਸ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੋ

ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ 

ਪਤਾ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ

ਸਫਲਤਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ

ਖੁਸ਼ੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਹੈ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ 

ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਫਲ ਹੋਵੋਗੇ

ਸਫ਼ਲਤਾ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ

ਇਹ ਅਸਫਲਤਾ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਹੈ

ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹੋ, 

ਸੁਰੰਗ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ

ਸਫ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ

ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਮਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਾਪਿਆ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋ

ਹਿੰਮਤ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ

ਇਹ ਉਦੋਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ

ਤੁਹਾਡੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨ ਦਾ 

ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਇਸਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ

ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

ਇੱਕ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜੇਤੂ ਕੰਮ ਦੀ ਨੈਤਿਕਤਾ

ਸਫ਼ਲਤਾ ਕੋਈ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ

ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਹੈ

ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ. ਇਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ

ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਮੱਧਮ ਨਾ ਹੋਣ 

ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਚਮਕ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਡਰ ਦੇ ਦੋ ਅਰਥ ਹਨ: ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਅਤੇ ਦੌੜੋ ਜਾਂ 

ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉੱਠੋ ਚੋਣ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ

इसे भी जानें-

Inspirational Thoughts in Punjabi

ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕ ਸੁਪਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 

ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿਓਗੇ

ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਦੇ 

ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਉਤਪਾਦ ਹੈ

ਤੁਸੀਂ ਤੂਫ਼ਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ

ਇਸ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ

ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 

ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੂਫ਼ਾਨ ਲੰਘ ਜਾਵੇਗਾ

ਉਡੀਕ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋ. ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਗਾਓ

ਬਣਨ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਾ ਅਨੰਦ ਲਓ

ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਦਿਲਾਏਗਾ 

ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ,

ਲੇਕਿਨ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਦਾ ਸਦੁਪਯੋਗ 

ਕਰਕੇ ਇਕ ਸਫਲ ਇੰਸਾਨ ਜਰੂਰ ਬਣਿਆ ਜਾਂ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਸਫਲਤਾ ਅਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ

ਇਹ ਅਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਸਫਲਤਾ ਲਈ 

ਉਸ ਗਿਆਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੈ

ਸਫਲਤਾ ਛੋਟੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਹੈ

ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਦਿਨ ਬਾਹਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਹਾਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਦੋਬਾਰਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਨਾ ਕਰਨਾ ਹੀ 

ਸਬਤੋ ਵੱਡੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਇੰਸਾਨ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ

ਭੀੜ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਆਮ 

ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭੀੜ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ

ਇਕੱਲੀ ਤੁਰਨ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 

ਅਜਿਹੇ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਲੱਭ ਸਕਦੀ ਹੈ 

ਜਿੱਥੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ

ਸਫ਼ਲਤਾ ਮਨ ਦੀ ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਹੈ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਫ਼ਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ

ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ

ਕਦਰ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,

ਵਰਨਾ ਕਦ ਵਿੱਚ ਤਾ ਖੁਦ ਦੀ ਪਰਛਾਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ.

ਸਫ਼ਲਤਾ ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੈ

ਇਹ ਇੱਕ ਯਾਤਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ 

ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਝਟਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ

ਤੁਹਾਡਾ ਚਰਿੱਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨਾਲੋਂ 

ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ

Best Motivational Quotes In Punjabi

ਕਿਸੇ ਪਿਛੇ ਮਰਨ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ 

ਕਿਸੇ ਲਈ ਜੀਨਾ ਸਿਖੋ

ਕਿਵੇਂ ਕਿਹ ਦਿਆਂ ਕਿ ਥੱਕ ਗਿਆ ਹਾਂ ਮੈਂ 

ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ

ਕਿਸ਼ਮਤ ਨੂੰ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਕਿਉਂ ਦੇਣਾ

ਜੇਕਰ ਸੁਪਨੇ ਸਾਡੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ

ਅੱਜ ਹੱਸਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕੱਲ ਰੋਣਗੇ ਜੱਦ ਬਣ ਗਏ 

ਸਟਾਰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਫੋਟੋਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਗਏ 

ਨਾ ਮਾਰੋ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰ ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ 

ਵੀ ਕੋਈ ਪੀਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ

ਆਪਣੀ ਜਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਹੱਸ ਕਿ ਗੁਜਾਰੋ ਯਾਰੋ 

ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ

ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਏਨਾਂ ਸੀਰੀਅਸ ਲੈਣ ਦੀ 

ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੋਸਤੋ,

ਏਥੋਂ ਜਿਉਂਦਾ ਬਚ ਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਿਆ 

ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉੰਨੀ ਹੀ ਜਗਹ ਦਿਓ ਦਿਲ 

ਵਿਚ ਜਿੰਨੀ ਓਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ

ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਖੁੱਦ ਰੋਵੋਗੇ ਜਾ ਓਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਆਉਗਾ

ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਛੱਡੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਖੋਇਆ,

ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ 

ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ

ਬੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਪਰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮਿਲੇ 

ਰੋਟੀ ਹੱਕ ਦੀ ਮਿਲੇ ਭਾਵੇ ਅਚਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲੇ

ਦੁੱਖ ਤੇਰੇ ਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਗਮ ਨਾ ਕਰ,

ਆਈ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਆਖ਼ਰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਈ ਹੈ

Motivational Shayari in Punjabi

Life Motivational Quotes in Punjabi

ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਹਕੀਕਤ 

ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਘਟਾਓ ਨਾ

ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰਨ ਲਈ

 ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰੋ

ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ

ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਜੋੜਨ ਬਾਰੇ ਹੈ

ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹੋ 

ਉਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ

ਜਾਣੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੈ 

ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ

ਖੁਦ ਦੀ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਤਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ

ਜੀਵਨ ਚੇ ਕਦੇ ਵੀ ਵਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ

ਜਦੋਂ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ 

ਤਾਂ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ

ਭੀੜ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭੀੜ ਤੋਂ 

ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਇਕੱਲੀ ਤੁਰਨ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 

ਅਜਿਹੇ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਲੱਭ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ

ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਹੀਂ 

ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਣ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ 

ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਾਂ ਅੰਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਰਿਸ਼ਤੇ 

ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਹੈ

ਸਫ਼ਲਤਾ ਅੰਤਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸਫਲਤਾ ਘਾਤਕ ਨਹੀਂ ਹੈ

ਇਹ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਜੋ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਜਾਦਾ ਸਮੇਂ ਤਕ ਸੋਚ ਕੇ, ਕੀਮਤੀ ਸਮੈ ਬਰਬਾਦ ਕਰਣ ਤੋਂ

 ਬੇਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕੀ ਕੱਟ ਸਮੇ ਵਿੱਚ ਜਾਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ 

ਜੁਟਾ ਕਰ ਕੱਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ

ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਾ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ

ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਾ ਤਰੱਕੀ ਹੈ

ਅਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸਫਲਤਾ ਹੈ

ਮੰਜਿਲ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕਿਊ ਨਾ ਹੋਵੇ

ਆਪਣੇ ਹੌਸਲੇ ਤੇ ਉੱਮੀਦਾ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਖਰਨ ਨਾ ਦੇਵੋ

ਸਫਲਤਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੋਚ ਵਾਲੇ 

ਜਾਂ ਆਲਸੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖਰੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ 

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ 

ਅਗਲਾ ਅਧਿਆਇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ

ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ 

ਤਾਂ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਹਰਾਉਂਦੀ ਹੈ

Life Motivational Quotes in Punjabi

ਅਸਾਧਾਰਨ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰੋ

ਆਮ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ 

ਉਠਾਓ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਬਣਾਓ

ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨਾਂ ਖਿੱਚਣ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. 

ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਜਦੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਇਕੱਠੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਤਾਂ ਸਫਲਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੀ ਹੈ

ਸਫ਼ਲਤਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ

ਇਸ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ

ਲਗਨ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਓ ਕਿ 

ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ

ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ

ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਪਾਗਲ ਸਵਾਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ

ਸਫਲਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ 

ਗੁਆਏ ਬਿਨਾਂ ਅਸਫਲਤਾ ਤੋਂ 

ਅਸਫਲਤਾ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਹੈ

ਈ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕੀ ਕੋਈ ਕੱਮ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 

ਬਲਕਿ ਆ ਸੋਚੋ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੱਮ ਨੂੰ 

ਆਪਣੀ ਕਾਬਿਲੀਅਤ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰਹ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਂ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਤੁਸੀਂ ਸਫਲ ਬਣਨ ਲਈ ਮੇਹਨਤ ਕਰੋ

ਸਫਲਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੁਆਡੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਆਵੇਗੀ

ਅਸਾਧਾਰਨ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰੋ

ਆਮ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਓ 

ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਬਣਾਓ

ਸਫ਼ਲਤਾ ਕਿਸਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ

ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਹੈ

ਸਫ਼ਲਤਾ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਬਲਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ

ਜੇ ਤਾਂ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਨਰ ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੌਸਲਾ ਹੈ

ਤਾਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਕਿਸੀ ਵੱਡੇ ਧਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਮੋਹਤਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ

ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਅਤੇ ਹਕੀਕਤ ਦੇ 

ਵਿੱਚਕਾਰ ਸਪੇਸ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰੋ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਸਫ਼ਲਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ

ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ 

ਇਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟੀਮ ਵਜੋਂ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ

ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਅਤੇ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚਕਾਰ ਸਪੇਸ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰੋ 

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਦਰੱਖਤ ਦੀ ਟਾਹਣੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਪੰਛੀ ਟਾਹਣੀ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਤੋ

ਨਹੀ ਡਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਟਾਹਣੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀ

ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਖੰਭਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।

ਵਕਤ ਨਾ ਗੁਆਉ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ

ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵਕਤ ਤੈਅ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ

ਸਫ਼ਲਤਾ ਆਲਸੀ, ਡਰਪੋਕ ਜਾਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ

ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ

ਜੋਖਮ ਲੈਣ ਅਤੇ ਕਦੇ ਹਾਰ ਨਾ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ

ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਗੋਂ

ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉੱਠੇ ਹੋ

इसे भी जानें-

Motivation Quotes in Punjabi for Success

Advertisements
Motivational Quotes in Punjabi

ਕੱਲੀ ਰੋਟੀ ਹੀ ਨਹੀ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਮੁਕੱਦਰ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਦੇ

ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਤੇ ਅਪਣਿਆਂ ਦੇ ਧੋਖੇ ਵੀ ਜਰੂਰ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ

ਸਾਡੇ ਦਿਲ , ਕਲੇਜੇ ਫੌਲਾਦ ਦੇ ਨੇ

 ਜਖ਼ਮ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ,ਜਰਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ

ਨਦੀ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ,ਭਾਵੇਂ ਤੂਫ਼ਾਨ ਬਣ ਜਾਏ

ਡੁੱਬ ਡੁੱਬ ਕੇ ਵੀ ਤਰਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ.

ਤੇਰੇ ਯਾਰ ਨੂੰ ਸਪੋਟ ਇਨੀ ਕੁੜੀਏ ਕਿ ਤੇਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ Hang ਹੋ ਜਾਉ

. ਦੇਖੀ ਚੱਲ ਤੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ Time ਖੜ ਕੇ ਨੀ ਤੇਰਾ 

aam jeha ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ Brand ਹੋ ਜਾਉ.

ਕਿਸੇ ਲੋੜਵੰਦ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਕੇ ਵੇਖੋ ਸਾਰਾ

ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਹੀ ਮਦਦਗਾਰ ਜਾਪਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕਿਵੇਂ ਕਿਹ ਦਿਆਂ ਕਿ ਥੱਕ ਗਿਆ ਹਾਂ ਮੈਂ, 

ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ

ਤੁਹਾਡੇ ਨਸੀਬਾ ਵਿਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਤੇ ਬਸ ਉਪਰ ਵਾਲਾ ਹੀ ਜਾਣਦਾ

ਪੁਛਾ ਦੱਸਾ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਾਦੇ ਨੇ

ਉਸ ਰੱਬ ਤੇ ਅਤੇ ਅਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ

ਗਿੱਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਸਿਰਫ ਸਾਹ ਚਲਣ ਤੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ,

ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਬੱਸ ਪਛਤਾਵਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਦੋਸਤਾ…ਮੁਸੀਬਤ ਸਭ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ 

ਕੋਈ ਬਿਖਰ ਜ਼ਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਨਿਖਰ ਜ਼ਾਂਦਾ ਹੈ

ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੋਈ ਪੰਛੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੇ,

ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਆਪਣੇ 

ਆਲ੍ਹਣਿਆਂ ਵਿਚ ਪਰਤਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 

ਚੁੰਝ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜੋਗਾ ਇੱਕ ਵੀ ਦਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ.

ਜਦ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ,

ਸਿਰਫ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ਼ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਛਤਰੀ ਲੈ ਕੇ ਖੜਦਾ ਹੈ।

ਸਮਾਂ ਪੈਸੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ।

ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਬਦਲਦਾ ਹੈ

ਤਾਂ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਪਲਟ ਜਾਂਦੀਆਂ

ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿੱਤ ਅਤੇ ਹਾਰਨ ਤੋਂ

 ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਤੁਸੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਲੇਖਕ ਖੁਦ ਹੋ,

ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖਣ ਲੱਗਿਆ

ਕਲਮ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਹੱਥ ‘ਚ ਨਾ ਫੜਾਉ।।

ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਦ ਵਿੱਚੋ ਲੱਭੋ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਬੂਹਾ 

ਖੜਕਾਓਂਗੇ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ |

ਜਦੋ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਡਿੱਗ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ 

ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਂਸਲੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ |

ਅਜੇ ਕੱਚ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਭਦਾ ਹਾਂ..

ਪਰ ਜਦੋ ਕੱਚ ਦਾ ਆਇਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਜਮਾਨਾ ਦੇਖੇਗਾ

ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਤਹਾਡੀ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ

ਸਗੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸੰਸਕਾਰ ਖੁਆਉਣਗੇ।

ਕਦੇ ਕਦੇ ਵਕਤ ਦੇ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ

ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਮਿੱਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਰਥ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ

ਕਿਸਮਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿਖੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, 

ਫਿਰ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ?

ਜਵਾਬ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਸਮਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ,

 ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਸਭ ਮਿਲੇਗਾ।

Motivational Quotes in Punjabi for Students

ਗਲਤੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਦਲੇਰ ਬਣਦੇ 

ਕੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਬੇਰ ਬਣਦੇ

ਬਾਰ- ਬਾਰ ਡਿੱਗ ਕੇ ਵੀ ਜਿਗਰਾ ਨਾ ਢਾਈ ਬੱਸ

ਡਿੱਗ-ਡਿੱਗ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਸ਼ੇਰ ਬਣਦੇ.

ਆਪਣੇ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰ ਮਿੱਤਰਾਂ ਵੇਖੀ ਲੋਕਾਂ 

ਦੇ ਮਹਿਲ ਵੀ ਓਹਦੇ ਅੱਗੇ ਛੋਟੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ 

ਬੇਹਿੰਮਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹਿਕੇ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕਰਨ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਦਾ

 ਉੱਗਣ ਵਾਲੇ ਉੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਸੀਨਾ ਪਾੜਕੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ

 ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਖਤੀ ਲਗਦੀ ਓਹਨਾ ਦੀ

 ਜਿਹੜੇ ਘਰੋਂ ਬਣਾਕੇ ਤੁਰਦੇ ਨਕਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਸਫਰਾਂ ਦਾ

ਮੋਹ ਖਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ , ਖੋਹਣ ਦਾ ਡਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ

ਚਾਹੇ ਦੌਲਤ ਹੋਵੇ , ਚਾਹੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਾਂ ਫੇਰ ਚਾਹੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ

ਇਨਸਾਨ ਸਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵੀ ਹੱਸ ਕੇ ਕੱਟੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ

ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਗ਼ਲਤ ਹੋਵੇ ਤਾ ਅਮੀਰੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਕੱਟਦੀ ਹੈ

ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤ ਮੈ ਸਾਰੇ ਗ਼ਮ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਦੀ ਕੰਧ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ

ਬਸ ਫਿਰ ਮੈ ਸੁੱਤਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੰਧਾਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ!

ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ,

ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੌਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰੋ

ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਗੁਆ ਦਿੰਦੇ

ਸੋਹਣੇ ਨਾ ਬਣੋ, ਚੰਗੇ ਬਣੋ

ਸਲਾਹ ਨਾ ਦਿਓ, ਮਦਦ ਕਰੋ

ਸਮੁੰਦਰ ਕਦੇ ਬੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਉਹ 

ਖਜ਼ਾਨੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ

ਠੀਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਮਨੁੱਖ

 ਵੀ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੱਤੇ ਖੋਦਾ ਹੈ

ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਸ਼ੈਅ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਤਾਕਤਵਾਰ ਹੋਵੇ

ਪਰ ਵਕਤ ਦੀ ਗੁਲਾਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

ਦੁਸਮਣ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੇ ਲੜਇਆ ਜਾਵੇ 

ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਕਾਮਜ਼ਾਬ ਹੋਵੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਣਨ ਗਏ.

ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆ ਨਹੀ ਦਿੰਦੀ ਤਜਰਬੇ ਬਹੁਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ

ਕੋਈ ਕੀ ਕੀ ਦੱਸੇ ਜਬਾਨੋ ਬੋਲ ਕੇ ਕੀ ਕੀ ਜਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਐਵੇ ਨਈ ਜੀਣਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਹਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਮਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਮਿਹਨਤ ਪੱਲੇ ਸਫਲਤਾ, ਆਲਸ ਪੱਲੇ ਹਾਰ  ,

 ਆਕੜ ਪੱਲੇ ਔਕੜਾਂ,  ਮਿੱਠਤ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ।

ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ‘ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋ,

ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖ ‘ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ 

ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਸਮਾਂ,

ਵਾਦਿਆਂ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ,

ਬਸ ਉਸਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਦੋ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੋਕ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, 

ਇੱਕ ਜੋ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੇ!

ਇੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਵਿੱਚ

ਫ਼ਰਕ ਤਾਕਤ ਜਾਂ ਗਿਆਨ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ

ਸਗੋਂ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਸਿੱਖ ਮਨਾ, ਕੋਈ ਲਾਭ ਨੀ ਬਹੁਤਾ ਬੋਲਣ ਨਾਲ,

ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਬੰਦਾ ਰੁਲ ਜਾਂਦਾ, ਬਹੁਤੇ ਭੇਤ ਦਿਲ ਦੇ ਖੋਲਣ ਨਾਲ

Inspirational Quotes in Punjabi Language

ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਾਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ,

ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

ਕਾਮਯਾਬੀ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਹੈ

ਜੋ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ

ਉਹ ਦਿਨ ਕਦੇ ਨਾ ਆਵੇ ਕਿ ਹਦੋਂ ਵੱਧ ਗਰੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ

ਬਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਵਾਂ ਰੱਖੀ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾਂ ਕਿ ਹਰ

ਦਿਲ ਦੁਆ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ

ਕੋਸ਼ਿਸ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਫੇਰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਤੁਜਰਬਾ

ਦੋਨੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿੳੁਂਣਾ ਸਿਖਾਉਦਿਅਾਂ ਹਨ.

ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਏ ,

ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ

ਸਰੀਰ ਦੀ ਤੂੰਦਰੁਸਤੀ ਨੂੰ ਤਰਸੇਗੀ

ਅਸੀ ਜੋੜੇ ਨਹੀਓ ਯੱਕੇ ਖੇਡ ਖੇਡ ਤਾਸ਼ ਨੀ 

 ਬੰਦੇ ਮੇਹਨਤੀ ਨਾਂ ਰੱਖਦੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਆਸ ਨੀ 

ਤੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਚਾਹਤ ਰੱਖ ਸੱਜਣਾਂ, 

ਜਿੰਦਗੀ ਰੋਜ਼ ਨਵਾਂ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਦੀਂ ਏ 

ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਕਿਉਂਕਿ ਗ਼ਲਤਫਹਿਮੀ ਦੇ ਜਾਲੇ, ਅਕਸ਼ਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲਗਦੈ ਨੀਂ।

ਮਹੱਤਵ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਉਸਦੇ ਚੰਗੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਕੋਈ ਇੱਕ ਪਲ ਵਿਚ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦਾ ਹੈ

ਅਤੇ ਕੋਈ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ

ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਦਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਤਾਹਨਿਆਂ ਦਾ

ਅਨਜਾਣ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਹੀਰਾ ਵੀ ਕੱਚ ਦਾ ਹੁੰਦਾ

ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਹਫੇ ਦਿੰਦੀ ਰਹੇਗੀ ਦੁੱਖਾਂ, ਗ਼ਮਾਂ, ਹਾਸਿਆਂ,

ਅਤੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੋ

ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ 

ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘਦੇ ਹੋ

ਦੁਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਰਸੀ ਹੋਈ ਨਿਗਾਹ,

ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ

ਕਿਸੇ ਪਿਛੇ ਮਰਨ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ 

ਕਿਸੇ ਲਈ ਜੀਨਾ ਸਿਖੋ

ਸਫਲਤਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ

ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ

ਬਾਗੀ ਬੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੋਚੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ

ਢਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਲਿਆ ਪਹਾੜ ਵੀ ਢਾ ਦਿੰਦੇ

ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 

ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।

ਅਸੀ ਜੋੜੇ ਨਹੀਓ ਯੱਕੇ ਖੇਡ ਖੇਡ ਤਾਸ਼ ਨੀ 

ਬੰਦੇ ਮੇਹਨਤੀ ਨਾਂ ਰੱਖਦੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਆਸ ਨੀ 

ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਾਂਵੇਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨੇ ਪਰ

ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਮਾਈਆਂ ਨੇ

ਕਿੰਝ ਜੀਣਾ ਇਸ ਜੱਗ ਤੇ ਸੱਜਣਾ

ਇਹ ਅਕਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾ ਕੇ ਆਈਆਂ ਨੇ

ਹਰ ਵਾਰ ਅਲਫਾਜ਼ ਹੀ ਜਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ

ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ

ਸਮੇਂ ਤੇ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ

ਖ਼ੁਦ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ। ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ

ਆਪਣੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਸਵੈ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ 

ਰੱਖੇ ਬਗੈਰ ਤੁਸੀਂ ਸਫਲ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ

ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਸਮਝ ਇਕੱਠੇ ਖੁਸ਼ਕਿਸ਼ਮਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ

ਅਕਸਰ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਮਝ ਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਸਮਝ ਆਉਣ ਤੇ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ

ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ

ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਰਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ

Motivational Quotes In Punjabi For Girl

ਚੁੱਪ ਵਿਚ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ ਅਤੇ 

ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਦਿਓ

ਬੋਲਚਾਲ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਗਹਿਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 

ਸ਼ਕਲ ਤਾਂ ਉਮਰ ਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 

ਬਾਗੀ ਬੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੋਚੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ

ਢਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਲਿਆ ਪਹਾੜ ਵੀ ਢਾ ਦਿੰਦੇ

ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ 

ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਫ਼ਲਤਾ ਮਿਲੇਗੀ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ

ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਹੌਂਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ

ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਕਾਫ਼ਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ

ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲਣਾ ਸਿੱਖੋ

ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ 

ਜਿੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਜਿਲ ਮਿਲੇ ਰਾਹਾ ਦੇ ਨਾਲ

ਇਜ਼ਤ ਮਿਲਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨਾਲ,ਪਿਆਰ ਮਿਲੇ ਤਕਦੀਰ ਨਾਲ

ਰੱਬ ਕਦੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ

ਜੋ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ

ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਵੱਡੀ ਕਰ ਲਈ

ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ

ਇਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ 

ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ

ਐਨੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਤੇਰਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਐ ਜ਼ਿੰਦਗੀ

ਚੱਲਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੰਭਲ਼ਣ ਦਾ ਹੁਨਰ ਤਾਂ ਆ ਹੀ ਗਿਆ

MOTIVATIONAL STATUS PUNJABI

ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸਮਤ ਬਦਲਣ ਲਈ

ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਕਦੇ ਲਕੀਰਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀਆਂ

ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਗੋਂ

ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉੱਠੇ ਹੋ

ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇੱਕ ਬੁਰੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ।

ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ।

ਤੁਸੀਂ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਤੁਰਦੇ ਜਾਓ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਵੀ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਟਕਦੇ ਮਿਲਣਗੇ।

ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ

ਕਿ ਕੋਈ ਕਿੰਨੇ ਦਰਦ ਵਿੱਚ ਹੈ,

ਕਈ ਵਾਰ ਬਾਹਰੋਂ ਹੱਸ ਖੇਡ ਰਿਹਾ

ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਅਸੀਂ ਸਬਰ ਸਿਦਕ ਦੇ ਪੱਕੇ ਹਾਂ

ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ ਤੰਗੀਆਂ ਤੋਟਾਂ ਤੋਂ।

ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੀਵੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਓ

ਜੋ ਰਾਜੇ ਦੇ ਮਹਿਲ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਝੋਪੜੀ ਨੂੰ

ਇਕ ਸ਼ੇਮਾਨ ਚਾਨਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ

ਬਲਕਿ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕ ਕੌਣ ਰਿਹਾ ਹੈ

Motivational Quotes In Punjabi For Boy

ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੋਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ

ਆਦਮੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆਂ ਬਦਲੇ ਕਿ,

ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ 

ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ 

ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

ਜਿਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ

 ਕਿ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ 

ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਾਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ

ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਅਸਫ਼ਲਤਾਵਾਂ ਤੋਂ 

ਨਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ

ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਗੁੱਛੇ ਦੀ ਅਖ਼ੀਰਲੀ 

ਚਾਬੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਖੋਲ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 

ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੰਭਵ ਹਨ

ਜੀਵਨ ਅਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ 

ਜੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਤੇ ਮੁੱਖ ਦੋਨੋ ਇੱਕੋ ਬੋਲ ਬੋਲਣ

ਅਸੀ ਜੋੜੇ ਨਹੀਓ ਯੱਕੇ ਖੇਡ ਖੇਡ ਤਾਸ਼ ਨੀ  

ਬੰਦੇ ਮੇਹਨਤੀ ਨਾਂ ਰੱਖਦੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਆਸ ਨੀ 

ਦਿਲ ਨਾਲ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ 

ਤਕਦੀਰ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ

ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਦ ਵਿੱਚੋ ਲੱਭੋ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ 

ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਓਂਗੇ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਾਬਿਤ ਨਾਂ ਹੋਣ ਦੇ

ਕਿਉਂਕਿ ਡੁਬਦੇ ਸੂਰਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕਿ ਲੋਕ

ਘਰਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ

ਆਲਸੀ ਤੇ ਸੁਸਤ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ

ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ਮਤ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ

Motivational Quotes In Punjabi For Students

ਅਸੀ ਜੋੜੇ ਨਹੀਓ ਯੱਕੇ ਖੇਡ ਖੇਡ ਤਾਸ਼ ਨੀ 

ਬੰਦੇ ਮੇਹਨਤੀ ਨਾਂ ਰੱਖਦੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਆਸ ਨੀ

ਮੈਂ ਤਦ ਤੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਵਾਂਗਾ

ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ

ਮੂਰਖਾਂ ਤੋਂ ਤਰੀਫ਼ ਸੁਣਨ ਨਾਲੋਂ,

ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਦੀ ਡਾਂਟ ਸੁਣਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੈ

ਕਿਸਮਤਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਿੱਤੀਆ ਹੀ ਬਦਲਦੀਆਂ ਨੇ

ਆਲਸ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੱਕ ਨਾ ਧੋਣ ਦੇਵੇ

ਆਪਣੇ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰ ਮਿੱਤਰਾਂ ਵੇਖੀ 

ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਹਿਲ ਵੀ ਓਹਦੇ ਅੱਗੇ ਛੋਟੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ 

ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਿਖਾਤਾ ਹਲਾਤਾਂ ਨੇ

ਠੰਡ ਰੱਖ ਮਿੱਤਰਾਂ ਰੱਬ ਦੀ 

ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਅਜੇ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤਾਂ ਨੇ.

ਦੁਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਰਸੀ ਹੋਈ ਨਿਗਾਹ

ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ

ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਏ ਹਰ ਮੋੜ ਤੇ

ਜਿੱਤ ਮਿਲਦੀ ਏ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਜੋਰ ਤੇ

ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣਿਆਂ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ

ਅਣਖਾਂ ਦੇ ਕੈਪਸੂਲ ਨਹੀ ਮਿਲਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰਾਂ ਤੇ

ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲੋ ਪਰ ਆਪਣੇ 

ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ

ਜਦੋਂ ਭੀੜ ਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਨਾਮ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ,

ਉਹਨੂੰ ਤੁੱਕਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ, ਮਿਹਨਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ

Conclusion

These motivational quotes will teach you the goodness in life and provide valuable insights to foster a positive mindset and achieve success. Best Motivational Quotes in Punjabi If you liked it please let us know your opinion.

I am Indian Blogger, Here I provide you best information on my OPGYAN.com blog. I have also obtained master's degree. I read everything very widely and on the basis of that knowledge I give all the information here.

Leave a Comment